Stručný popis fungování programu:

1. Založení firmy.           (netýká se uživatelů Docházky 3000)
Na úvodní stránce kliknete na tlačítko "Registrace nové firmy". Do formuláře
zadáte daňové identifikační číslo, které je u živnostníků většinou ve tvaru
CZ následovaným bez mezery rodným číslem, ve kterém se neuvádí lomítko. 
(např. CZ7812024121) a dále si zvolíte nějaké heslo, které uvedete do dvou
políček pro heslo. Program ověří, že zadané DIČ ještě není registrované 
a založí vám účet v systému EET On-Line. Po kliknutí na druhé tlačítko
Dále ještě doplníte název firmy, adresu, e-mail, číslo pokladny, číslo 
provozovny, zda chcete aby se DIČ tisklo na vydávaných účtenkách a to, 
zda jste nebo nejste plátci DPH. Kliknutím na tlačítko Uložit 
se vše zapíše do databáze. Údaje o DIČ a číslech pokladny s provozovnou 
byste měli zadat stejně, jako je máte registrované u daňové správy, která 
vám vytvořila soubor s certifikátem.

2. Práce s menu a přihlášení / odhlášení.
Po registraci firmy vás systém rovnou přihlásil. V horní části obrazovky
vidíte v modrém rámu hlavní menu programu. To bude zmiňováno i v dalších
bodech této nápovědy. Poslední položkou tohoto menu je volba Odhlásit, kterou
můžete z programu odejít. Opět se přihlásíte na úvodní obrazovce, kde
nahoře vyplníte položku DIČ a položku Heslo přesně tak, jak jste je zadali
při registraci v bodě 1 výše. Nakonec klinete na Přihlásit a program Vás opět 
přihlásí.

3. Nahrání certifikátu.
Pokud chcete systém nejprve otestovat, tento krok zatím přeskočte. Vrátíte
se k němu až poté, co se rozhodnete systém EET-Online používat naostro.
Nahrání certifikátu se provádí v horním menu kliknutím na předposlední
volbu Certifikáty. V zeleném rámu kliknete na tlačítko Procházet a na
disku vyhledáte soubor s certifikátem, který máte od daňové správy. Poznáte
jej i tak, že má koncovku .p12 (pokud máte ve windows zapnuté zobrazování
přípon souborů). Do políčka Heslo zadáte heslo k vašemu certifikátu 
(volili jste jej když jste si o certifikát žádali u daňové správy).
Jedná se o heslo k certifikátu, nikoli o přihlašovací heslo do našeho
systému EET-online. Poté kliknete na tlačítko Uložit nový certifikát.
Soubor se nahraje na server a nahoře ve žlutém rámu kliknete na tlačítko 
Test certifikátu a hesla. Tím se ověří, že program umí s certifikátem
pracovat a souhlasí zadané heslo. Kdyby se vám systém EET-Online po čase
přestal líbit, tak tlačítkem "Smaž můj ostrý certifikát ze serveru" uvedete
systém zpět do testovacího režimu, jako kdybyste do něj certifikát nikdy
nenahráli. Když se do něj pak 3 měsíce nepřihlásíte, vaše registrace se
sama smaže.

4. Vytváření účtenek.
Tuto část programu budete používat úplně nejčastěji. Je dostupná v horním
menu přes tlačítko "Nová účtenka". Zde ve spodním menu vidíte formulář
Vložení nové položky do dokladu. Stačí napsat jméno položky (například
Šroubovák), cenu za kus (např. 52) a počet prodávaných kusů (např. 1).
Plátci daně ještě mohou změnit sazbu DPH z výchozích 21% na případnou jinou.
Nakonec kliknete na Vložit a zboží se vloží do nové účtenky. Její obsah
se zobrazí v hornějším zeleném rámu. Takto vložíte postupně všechny 
prodávané položky. 
Kdyby Vás ruční vypisování údajů přestalo bavit, kliknete dole na tlačítko
Číselník prodávaného zboží. Otevře se okno, ve kterém můžete zadat
jména, ceny a plátci i sazby daně pro nejčastěji prodávané položky, abyste
jejich názvy a ceny již příště nemuseli vypisovat ručně. Názvy doporučujeme
zadávat kratší a výstižné. Počet položek  v číselníku není omezen. Až budete 
hotovi, kliknete v horním menu na "Nová účtenka" a vidíte, že přibyl žlutý
rám se seznamem zboží, které jste do číselníku zadali. Jedním kliknutím
tak můžete položku vložit do dokladu. Pokud jí chcete vložit vícekrát, 
kliknete na ní opakovaně a na účtence se povýší počet kusů tohoto zboží, 
které bude modře zvýrazněno.
Pokud se při zadávání položek do účtenky spletete, tak v řádku s chybnou
položkou jednoduše kliknete na "Smaž" a řádek se z rozpracované účtenky 
vymaže. Celou rozpracovanou účtenku můžete zrušit tlačítkem "Storno
účtenky". 
Jakmile máte účtenku kompletní, kliknete na tlačítko "Hotovo, poslat do
EET a tisk". Program se nyní pokusí navázat spojení se serverem daňové 
správy a účtenku mu odeslat, přičemž se prokáže vašim DIČ, nahraným
certifikátem a heslem. Pokud jste svůj certifikát ještě nenahráli,
nevadí, použije se testovací režim. Výsledek spojení se serverem EET
se pak do 10 vteřin zobrazí v novém rámu. Proběhlo-li vše správně,
obdrží program od daňové správy kód FIK a zobrazí Vám jej spolu s hlášením
o úspěšnosti na obrazovce. Poté můžete tlačítkem "Tisk účtenky zákazníkovi"
doklad vytisknout na normální tiskárně, kterou máte u počítače. Doklad
bude obsahovat kódy FIK a BKP. Případně pokud máte účtenkovou tiskárnu 
na úzký pokladní papír, kliknete na tlačítko "Tisk úzké účtenky" 
a doklad se upraví tak, aby zohlednil malou šířku papíru, vypustí se 
grafické prvky, formátování písma a diakritika.
V případě neúspěchu odeslání dokladu do serveru EET je zobrazen podrobný 
popis chyby (např. výpadek spojení, chyba certifikátu, špatné heslo,
špatné DIČ atd. atd.). Takže buď můžete účtenku vytisknout ve zjednodušeném
režimu, kdy nebude obsahovat FIK, ale jen BKP a navíc dlouhý kód PKP.
Nebo můžete tlačítkem "Zkus poslat účtenku do EET znovu" provést další
pokus o odeslání. Nezapomeňte, že účtenky, které se nepodařilo do EET 
odeslat, musíte zaslat do 48 hodin znovu. Tuto volbu nejdete v menu "Vydané 
účtenky" - viz níže.
Vytištěná účtenka obsahuje v hlavní části klasické údaje jaké mají na 
účtenkách být. Tedy identifikace vás jako prodejce (jméno, adresa, dič, 
atd. atd.) Dále pak seznam položek, množství a ceny, které jsou u plátců DPH 
doplněny o rozepsáním na daňový základ a daň. Pod seznamem je celková cena a 
u plátců DPH ještě rozpis základů a daní pro jednotlivé sazby (21%, 15%, 
10% a osvobozeno). Dále pak i datum prodeje a datum zaevidování tržby
do EET (pokud se spojení podařilo). Nakonec, jak již bylo řečeno, je uveden
režim tržby (běžný, zjednodušený, nebo testovací), kódy FIK, BKP a případně
PKP jsou ve spodní části vytištěného dokladu.

Přehled vydaných účtenek.
V menu "Vydané účtenky" máte souhrnné informace o všech vámi vystavených
účtenkách. Seznam obsahuje základní údaje jako je číslo účtenky, počet
položek, celková cena, datum a čas prodeje, datum a čas zaevidování do
EET, stav (přeneseno, chyba přenosu či demo). Ve sloupečku info lze
zobrazit podrobné údaje o přenosu dat do EET jako je doba odezvy, velikost
přenesených dat, kódy FIK, BKP, PKP a další údaje. Ve sloupečku Tisk
je pak možné kompletní doklad znovu kdykoli vytisknout tak, jak to bylo
možné hned po jeho vytvoření. Kliknutím na (txt) se zobrazí
doklad upravený pro tisk na účtenkové tiskárně - zohlední malou šířku 
papíru, vypustí grafiku, formátování a diakritiku.
Ve sloupečku Akce je možné smazat ty účtenky, které byly pořízeny v demo 
režimu (nebyl nahraný váš platný certifikát), nebo lze znovu do EET poslat 
ty účtenky, které se nepodařili odeslat hned při prodeji zboží zákazníkovi. 
Opětovné odeslání byste měli provést do 48 hodin po vydání účtenky. 
Pokud existují neodeslané účtenky, program o tom informuje jednak hned po
přihlášení, dále v menu Provozovna a v menu Vydané účtenky. 
Pokud máte účtenek hodně, je zobrazeno jen 15 nejnovějších a v horní části 
tabulky lze přecházet na další stránky. Počet účtenek na stránce můžete
změnit dole v položce "Řádků:".
Všechny neodeslané účtenky lze rychle zobrazit dole kliknutím na tlačítko
"Chybné". Tlačítkem "Všechny" lze zobrazit úplně všechny účtenky najednou 
bez ohledu na jejich počet (což může trvat dlouho). 
V části "Ze dne" můžete zadat konkrétní datum a program ukáže jen účtenky 
ze zvoleného dne (např. 21.8.2017). Když chcete všechny účtenky za konkrétní
měsíc, zadáte jen měsíc a rok oddělený tečkou (např. pro březen roku 2017
zadáte 3.2017). Lze zadat i jenom rok (např. 2017) a zobrazí se všechny
účtenky tohoto roku. Nápověda s příklady se zobrazí, pokud necháte kurzor
myši nad malým modrým otazníkem vedle tlačítka Ukaž.
Úplně dole pak najdete 2 tlačítka pro export dat. Jednak sumární data, kde
je kromě jiného hlavně číslo účtenky, počet položek, celková cena, rozpis
daní a základů dle sazeb, datum vystavení, datum přenosu do EET, kódy
FIK, BKP atd. Dále je dostupný také podrobný export, který obsahuje i všechny 
položky na účtenkách (každé zboží, cenu, počet kusů, rozpis DPH a základu
atd. atd.). Soubory lze otevřít např. v Excelu, nebo je použít pro
přenos dat do účetních či jiných systémů.

Tolik tedy základní nápověda k systému EET-Online.