Základní info o EET On-line     
            

            
     Proč tento systém existuje?
Krátká odpověď zní: "Zeptejte se Andreje".
Delší odpověď, která se netýká celého EET, ale pouze našeho řešení je ta, že jsme
chtěli pro naše potřeby a potřeby několika partnerů vyřešit povinnost elektronické
evidence tržeb bez velkých investic. Nejlepší cestou se však nakonec ukázalo
naprogramovat si řešení vlastní.

Kde to běží?
Systém "EET On-line" běží na našich serverech, které se využívají pro cloudové služby
docházkových systémů. Tyto servery stejně běží stále, takže se na ně nainstaloval
i systém EET On-line a poskytl se přístup do internetu, aby jej mohl každý využít.

Pro koho je řešení vhodné?
Zejména pro menší firmy, podnikatele a živnostníky, kteří vystaví pár desítek či stovek
dokladů měsíčně na příjem hotovostní platby a kteří nemají klasickou pokladnu. Stačí
tedy normální stávající počítač s tiskárnou a kvůli EET nemusíte nic nového pořizovat.
Doklady zapíšete přes počítač do systému EET On-line a účtenku zákazníkovi vytisknete
na vlastní stávající tiskárně. Uživatelé systému Docházka 3000 mají používání EET On-line
zcela zdarma bez ohledu na počet účtenek.

Mohu to nejprve vyzkoušet?
Ale jistě. Zaregistrujete novou firmu na vaše DIČ a dokud nenahrajete svůj vlastní
certifikát, běží systém v demo režimu s testovacím certifikátem daňové správy. Vše
normálně funguje, ale nic neplatíte a daňová správa vystavené účtenky zahazuje.

Jak přejít z testování do ostrého provozu?
Jednoduše v programu v menu "Certifikát" nahrajete svůj vlastní platný certifikát, který
Vám vystavila daňová správa (soubor s příponou .p12) a zadáte heslo pro použití tohoto
certifikátu. Pak ještě kliknete na tlačítko "Test certifikátu", čímž se ověří, že program
dokáže s certifikátem správně pracovat a odpovídá i zadané heslo. Od této chvíle již
nově vystavené účtenky daňová správa eviduje.

Existuje nějaká podrobnější nápověda k programu?
Ano, samozřejmě. Je dostupná ihned po přihlášení v menu "Provozovna" přes tlačítko
"Nápověda" a zobrazit jí můžete i ZDE.

Mohu svou registraci v EET On-line i zrušit?
Ano, je to snadné. Pokud se Vám tento systém přestane líbit a pořídíte si jiný, nebo
s podnikáním skončíte, stačí v programu v menu "Certifikát" kliknout na tlačítko
"Smaž můj certifikát ze serveru". Když se pak do programu 3 měsíce nepřihlásíte,
považuje systém tyto nenavštěvované registrace bez nahraného platného certifikátu
za opuštěné a smaže je.