<h2><font color=#"ff0000">Docházkový systém 3000</font></h2> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vítejte na stránkách obsahujících aplikaci určenou na <b>evidenci docházky</b> zaměstnanců ve firmách a podnicích. Systém obsahuje také modul pro evidenci <b>provozu služebních aut</b>, modul pro <b>evidenci tištěné dokumentace</b> firmy a modul <b>podnikového stravování</b>. V přípravě je modul mzdové agendy.<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Internetová verze systému je k dispozici <b><font color="#ff0000"> zcela zdarma</font></b> a slouží nejen na vyzkoušení a seznámení se systémem, ale nic také nebrání jejímu plnému využívání. Obsahuje totiž stejné funkce jako verze lokální a nemá ani žádná další omezení. Jediným rozdílem je to, že lokální verzi si můžete <b><a href="uvodni.php#objednat">objednat</a></b> (viz. níže) a za poplatek bude nainstalována na PC nebo server ve Vaší firmě, čímž odpadne nutnost být při práci s docházkou připojeni k Internetu a zrychlí se přenos dat. <p><b> Jelikož jsou stránky navrženy s použitím rámů a Váš prohlížeč je pravděpodobně nepodporuje, pokračujte prosím <a href="vyberfirmy.php">ZDE</a> </b><p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Současná verze aplikace je plně konfigurovatelná, takže všechny parametry systému můžete přizpůsobit potřebám právě Vaší firmy. Lze nastavit např. začátky, konce a fondy pracovní doby, krátkodobých a dlouhodobých absencí a povinných přestávek v práci atd. To vše lze nastavit rozdílně nejen pro různé zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, ale dokonce i na jednotlivé dny v týdnu. Systém je vhodný jak pro firmy s pevnou, tak pružnou pracovní dobou či vícesměnným provozem. Kontrolní listy docházky je možné tisknout nejen týdenní nebo měsíční, ale za zcela libovolná období. Příklad měsíčního kontrolního listu docházky pro jednoho pracovníka naleznete <a href="klist.html" target="_blank">zde</a> a sournný měsíční list celého oddělení <a href="messum.html" target="_blank">zde</a>. Každá z povinných přestávek může být buď vypočtena automaticky, pevně nastavena, nebo vyznačena zaměstnancem. Systém je průběžně aktualizován a doplňován o nové funkce, které buď můžete, nebo nemusíte využívat. Lze také používat různé typy docházkových terminálů, které k identifikaci zaměstnance a zadávání docházky používají kontaktní či bezkontaktní karty, čárový kód nebi jiná média. <br> Detailnější popis aplikace naleznete <a href="popis.html">zde</a>. <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a name="objednat">Pokud</a> se rozhodnete aplikaci objednat pro lokální nasazení ve Vaší firmě, pak v případě <b>síťové instalace</b> je serverová část aplikace provozována na serverech s operačním systémem <b>Linux, Win NT nebo Win 2000</b>. Při požadavku na začlenění do stávajícího firemního Intranetu provozovaného na serveru s jiným operačním systémem je třeba o tom informovat autora programu předem. Serverovou část aplikace lze provozovat s nepatrným omezením i na počítači s Win98 nebo Win95. Při velké zátěži serveru lze tuto zátěž rozdělit na servery dva (i s různými OS) bez omezení funkčnosti aplikace. Na počítačích uživatelů může běžet libovolný operační systém s prohlížečem internetu.<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Aplikaci lze také provozovat v <b>nesíťovou verzi</b> na jediném počítači. Tuto možnost využijete v případě, že máte ve firmě jen jeden počítač, nebo nemáte počítače zapojené do sítě. Na tomto počítači může být operačním systémem <b>Linux, Win NT, Win 2000, Win ME, Win98 nebo Win95</b>. Pokud později tento počítač do sítě zapojíte, v tom okamžiku se také z aplikace stane verze síťová.<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hardwarová konfigurace počítače, na kterém bude docházkový systém provozován, je závislá jednak na počtu uživatelů, kteří s tímto systémem budou pracovat a potom také na tom, jaké další úkoly tento počítač (ať už server v případě síťové instalace nebo stanice v případě instalace nesíťové) bude ještě plnit. Pokud by počítač sloužil jen k provozu docházkového systému, pak je doporučená hardwarová konfigurace počítače následující: Procesor s frekvencí 100MHz, 32 MB paměti RAM a harddisk o velikosti alespoň 850 MB <p> <a name="cenik"> </a> <table border="1"><tr bgcolor="#ff0000"><td colspan="2"><b>Cena systému</b></td></tr> <tr bgcolor="#b0b0b0"><td>15000,-</td><td> Instalace systému u zákazníka včetně dodání PC a zaškolení. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné. </td></tr><tr bgcolor="#c0c0c0"><td>4000,-</td><td> Instalace systému u zákazníka na jeho PC a zaškolení. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné. </td></tr><tr bgcolor="#d0d0d0"><td><b>300,-</b></td><td> Zaslání CD s docházkovým systémem, všemi potřebnými programy a podrobnými manuály, podle nichž si zákazník systém nainstaluje sám na své PC. V ceně nejsou zahrnuty náklady na poštovné (60,-). </td></tr></table> <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ať už si systém objednáte jakýmkoliv způsobem, vždy Vám bude poskytnuta telefonická podpora, na kterou se budete moci obracet s dotazy prakticky 24 hodin denně. Cena je vždy stejná, ať se jedná o verzi síťovou, nebo nesíťovou. Objednávky a dotazy posílejte e-mailem na adresu <a href=mailto:petr.polacek@quick.cz> petr.polacek@quick.cz </a>, nebo můžete telefonovat na číslo 0608-447546. Systém je k dispozici na těchto webech: <a href="http://www.dochazka.eu/">www.dochazka.eu</a> <a href="http://d3000.wz.cz/">www.d3000.wz.cz</a> <a href="http://d2001.wz.cz/">www.d2001.wz.cz</a> <a href="http://polacek.d2.cz/">www.polacek.d2.cz</a> <a href="http://www.dochazka.eu/dochazka2001/541/">Attendance 3000 - Time and Attendance Solution</a> <a href="http://www.dochazka.eu/dochazka2001/541/uvodni.php">Attendance 3000 - Time and Attendance Solution</a> <a href="http://www.dochazka.eu/dochazka2001/541/vyberfirmy.php">Attendance 3000 - Time and Attendance Solution</a> </BODY>