Přenos faktur z Shoptet do Účto 2000

Určeno účetním kancelářím používajícím pro daňovou evidenci program Účto a jejichž klienti vystavují příjmové faktury v systému Shoptet. Provozovatel: Docházka 3000.

 
 


Nahrání datového souboru ze Shoptetu

Zadejte cestu k souboru s daty z Shoptetu v CSV
Např: invoices.csv
Zdroj dat: Pro přepnutí na iDoklad / ISDOC / Ekonom-Online použíjte tlačítko nahoře.
Povolit zaokrouhlování  (částek v Účtu dle algoritmu Shoptetu)
Prefix vydané faktury  (v Účtu)
Hodnota položky Typ  (v Účtu)
Hodnota položky Druh  (v Účtu)
Hodnota položky Vykon  (v Účtu)
Hodnota položky Plat  (v Účtu: B=Banka, H=Hotově) ( =detekovat)
Hodnota položky Příkaz  (v Účtu)
Hodnota pole Poznámka v Účtu:tato pevná hodnota:
dle pole Shoptetu  (do Účta z Shoptetu)
Do čísla dokladu v Učtu doplnit text a VS z Shoptetu
Hodnota pole Text Účta:dle 1. pole itemName v Shoptetu  (od Účta z Shoptetu)
tato pevná hodnota:
Hodnota položky Firma(číslo firmy v Účtu - Shoptet nezná číselník firem Účta)
vždy tato:
Soubor číselníku z Účta
Načíst exportní CSV soubor adresáře firem Účta, např: ADRESY.CSV
    
          

          
    

Pomocí výše uvedeného formuláře načtete datový soubor z Shoptetu

Postup: V Shoptetu vyexportujete CSV soubor invoices.csv v menu Objednávky / Danové doklady / Export, typ souboru vyberete CSV a přes Exportovat uložíte soubor invoices.csv. Tento soubor poté tedy nahrajete sem do výše uvedeného formuláře přes tlačítko Procházet nahoře v prvním červeně podbarveném řádku formuláře. Ve výše uvedeném formuláři následně upravíte případné další volby a nakonec kliknete na Spusť zpracování pro Účto.
    
          

          
    Krok 1 - Vyberete požadované faktury v Shoptetu v menu Objednávky / Daňové doklady


Krok 2 - Kliknete na Export, volba typu souboru CSV a kliknete Exportovat.


Krok 3 - Uložení exportovaného souboru na váš disk


Krok 4 - Soubor uložíte například na plochu nebo do Stažených souborů a podobně


Krok 5 - Na tomto webu ve formuláři výše kliknete na tlačítko Procházet


Krok 6 - Vyberete soubor invoices.csv uložený z Shoptetu v předchozím 4. kroku


Krok 7 - Po výběru souboru si projděte si další parametry formuláře a proveďte případné úpravy jejich nastavení, které vám více vyhovují. Je také možné načíst adresář firem z Účta, což vám usnadní práci při dalším zpracování faktur v Účtu. Podrobný popis načtení adresáře firem naleznete v této PDF příručce dole v části nazvané Párování firem mezi Shoptetem a Účtem

Zde stručně popis načtení adresáře firem z účta (nepovinný krok):
Nejprve spustíte Účto, přepnete se do firmy jejíž přijaté faktury budete načítat a přejdete do menu Tiskopisy / Adresář firem / Seznam adres. Zde zmáčknete klávesu Shift F8 a potvrdíte dotaz Označit všechny adresy klávesou A. Poté zmáčknete klávesovou kombinaci Shift F6, přejdete na položku Označené a zmáčknete klávesu Enter. V zobrazeném menu vyberete volbu Export do DBF / Export vybraných údajů. V další tabulce zkontrolujte, zda jsou zatrženy všechny údaje z níže uvedeného obrázku. Minimálně prvních 11 voleb musí být zatrženo. Poté zmáčkněte klávesu ESC v následné hlášení potvrdíte klávesou Enter. Zobrazí se hlášení o úspěšném provedení exportu s cestou k CSV souboru ADRESY.CSV. Tuto cestu si zapamatujte nebo nechejte zobrazeno. Nyní zde na webu ve vrchnim modrém formuláři ve volbě Hodnota položky firma přepnete výběr na spodní volbu Soubor číselníku z Účta a poté kliknete na tlačítko Procházet. Nyní vyberete soubor ADRESY.CSV z disku dle cesty, kterou vám účto zobrazilo.


Krok 8 - Nakonec zkontrolujete další volby výše uvedeného formuláře a kliknete na tlačítko a konverzi spustíte tlačítkem Spusť zpracování pro účto


Další kroky postupu včetně ukázky importu do Účta se zobrazí po spuštění importu. Pokud se s celým postupem chce seznámit dopředu, najdete vše v tomto podrobném PDF návodu k přenosu faktur z Shoptetu a jejich importu do Účta

    
          

          
    

Použíjte modrý formulář úplně nahoře.
Kontakt na autora: BM Software