Přenos faktur z iDoklad do Účto 2000

Určeno účetním kancelářím používajícím pro daňovou evidenci program Účto a jejichž klienti vystavují příjmové faktury v systému iDoklad. Provozovatel: Docházka 3000.

 
 
 


Nahrání datového souboru z iDokladu

Zadejte cestu k souboru s daty z iDokladu v CSV
Např: Seznam vydaných faktur 20-04-24 03-17-48 Moje Firma.csv
Zdroj dat: Pro přepnutí na Shoptet / ISDOC / Ekonom-Online použíjte tlačítko nahoře.
Prefix vydané faktury  (v Účtu)
Hodnota položky Typ  (v Účtu)
Hodnota položky Druh  (v Účtu)
Hodnota položky Vykon  (v Účtu)
Hodnota položky Plat  (v Účtu: B=Banka, H=Hotově)
Hodnota položky Příkaz  (v Účtu)
Hodnota pole Poznámka v Účtu:tato pevná hodnota:
dle pole iDokladu  (do Účta z iDokladu)
Do čísla dokladu v Učtu doplnit text a VS z iDokladu
Hodnota pole Text Účta:dle pole Popis v iDokladu  (od Účta z iDokladu)
tato pevná hodnota:
Hodnota položky Firma(číslo firmy v Účtu - iDoklad nezná číselník firem Účta)
vždy tato:
Soubor číselníku z Účta
Načíst exportní CSV soubor adresáře firem Účta, např: ADRESY.CSV
    
          

          
    

Pomocí výše uvedeného formuláře načtete datový soubor z iDokladu

Postup: Soubor v iDokladu vytvoříte tak, že se přepnete do vámi vystavených příjmových faktur, tedy do menu Prodej / Faktury a zde zatrhnete ty řádky, jejichž doklady chcete z iDokladu do Účta přenést. Poté kliknete na Export a vyberete CSV. V položkách zatrhnete všechny dostupné volby a potvrdíte výběr. iDoklad začne data připravovat a poté vám zobrazí tlačítko ke stažení datového CSV souboru. Soubor začínající slovy "Seznam vydaných faktur ..." a zakončený .csv uložíte z iDokladu například na plochu, nebo je možné že jej váš prohlížeč stáhnul automaticky např. do složky Stažené soubory. Tento soubor poté tedy nahrajete sem do výše uvedeného formuláře přes tlačítko Procházet nahoře v prvním červeně podbarveném řádku formuláře. Ve výše uvedeném formuláři následně upravíte případné další volby a nakonec kliknete na Spusť zpracování pro Účto.
    
          

          
    Krok 1 - Výběr vydaných faktur v iDokladu a přechod do exportu


Krok 2 - Volba CSV, zatržení všech položek a spuštění exportu.
POZOR - vaše obrazovka musí vypadat úplně stejně jako na níže uvedeném obrázku!


Krok 3 - Uložení exportovaného souboru na váš disk


Krok 4 - Soubor uložíte například na plochu nebo do Stažených souborů a podobně


Krok 5 - Na tomto webu ve formuláři výše kliknete na tlačítko Procházet


Krok 6 - Vyberete soubor Seznam vydanych faktur uložený z iDokladu v předchozím 4. kroku


Krok 7 - Po výběru souboru si projděte si další parametry formuláře a proveďte případné úpravy jejich nastavení, které vám více vyhovují. Je také možné načíst adresář firem z Účta, což vám usnadní práci při dalším zpracování faktur v Účtu. Podrobný popis načtení adresáře firem naleznete v této PDF příručce dole v části nazvané Párování firem mezi iDokladem a Účtem

Zde stručně popis načtení adresáře firem z účta (nepovinný krok):
Nejprve spustíte Účto, přepnete se do firmy jejíž přijaté faktury budete načítat a přejdete do menu Tiskopisy / Adresář firem / Seznam adres. Zde zmáčknete klávesu Shift F8 a potvrdíte dotaz Označit všechny adresy klávesou A. Poté zmáčknete klávesovou kombinaci Shift F6, přejdete na položku Označené a zmáčknete klávesu Enter. V zobrazeném menu vyberete volbu Export do DBF / Export vybraných údajů. V další tabulce zkontrolujte, zda jsou zatrženy všechny údaje z níže uvedeného obrázku. Minimálně prvních 11 voleb musí být zatrženo. Poté zmáčkněte klávesu ESC v následné hlášení potvrdíte klávesou Enter. Zobrazí se hlášení o úspěšném provedení exportu s cestou k CSV souboru ADRESY.CSV. Tuto cestu si zapamatujte nebo nechejte zobrazeno. Nyní zde na webu ve vrchnim modrém formuláři ve volbě Hodnota položky firma přepnete výběr na spodní volbu Soubor číselníku z Účta a poté kliknete na tlačítko Procházet. Nyní vyberete soubor ADRESY.CSV z disku dle cesty, kterou vám účto zobrazilo.


Krok 8 - Nakonec zkontrolujete další volby výše uvedeného formuláře a kliknete na tlačítko a konverzi spustíte tlačítkem Spusť zpracování pro účto


Další kroky postupu včetně ukázky importu do Účta se zobrazí po spuštění importu. Pokud se s celým postupem chce seznámit dopředu, najdete vše v tomto podrobném PDF návodu k přenosu faktur z iDokladu a jejich importu do Účta

    
          

          
    

Použíjte modrý formulář úplně nahoře.
Kontakt na autora: BM Software