\ \   Program   / /  Stáhnout Terminály Ceník Kontakt

Docházkový systém Docházka Start

Evidence docházky zaměstnanců pro malé a střední společnosti, podnikatele i organizace.
Instalace na vaše vlastní PC - žádné další pravidelné platby, aktualizace zdarma.

Docházkový systém Docházka Start je snadno zvládnutelný program na evidenci docházky
až 500 zaměstnanců. Obsahuje přehledně uspořádané základní funkce, které umožní rychlé
ovládnutí programu i bez nutnosti dlouhého seznamování a studia dokumentace. Demoverzi
si můžete hned stáhnout zdarma a začít používat.

Program funguje jak na počítačích s operačním systémem Windows libovolné verze, tak i na počítačích s operačním
systémem Linux a OS X. Je k dispozici jak pro starší 32 bitové, tak pro novější 64 bitové systémy. K dispozici jsou i verze
pro minipočítače Raspberry Pi a Banana Pi. Program dokáže importovat data z terminálů na otisk prstu, karty nebo čipy

     

Přehled základních funkcí:

  • Výpis výkazu docházky se zohledněním přesčasů včetně sumárních měsíčních údajů, přestávek, absencí atd.
  • Ruční zadávání docházky nebo import z terminálů s možností následných ručních úprav
  • Možnost vkládat celodenní absence a schopnost automaticky vkládat povinné přestávky
  • Jednoduché nastavení parametrů pracovní doby na různé dny týdne
  • Přehled načipovaných průchodů importovaných z terminálů
  • Databáze svátků a volných pracovních dní.
  • Evidence až 500 zaměstnanců Vaší firmy

     

Na výše uvedeném obrázku je vidět výpis docházky, který zobrazuje nejen načipované časy příchodů
a odchodů, ale i kódy přerušení pracovní doby (například služební cesta, návštěva lékaře, oběd),
dále celodenní absence (třeba dovolená, nemoc) a uznané dny státních svátků. Program samozřejmě
dle nastavené konfigurace vypočte uznanou pracovní dobu, případné přesčasy a pokud je třeba,
doplní sám automaticky i povinné přestávky nezapočítávané do pracovní doby nařízené zákoníkem práce.
V horním sumárním řádku je pak zvýrazněnou barvou písma zobrazen sumář za měsíc, nebo jeho část, pokud
se jedná o měsíc aktuální. Vpravo od sumáře je ikona pro tisk výpisu.

     

Editace docházky z předchozího obrázku ukazuje možnosti ručního vkládání záznamů či editace časů
načtených z docházkových terminálů. Informace o příchodech, odchodech a kódech přerušení práce
v průběhu dne lze editovat, mazat nebo samozřejmě zakládat údaje nové - vkládat nové řádky.
Stejně tak lze editovat, mazat či přidávat údaje o celodenních absencích.

     

Základní nastavení pracovní doby je opravdu velice jednoduché a přehledné. Na jednotlivé dny týdne
nastavujete interval, kdy je přítomnost na pracovišti uznaná jako odpracovaná doba. Dále se nastavuje
denní fond, který udává, kolik hodin by měl pracovník v tento den odpracovat. Pokud v rámci intervalu
pracovní doby odpracuje více hodin než udává fond, je tato práce navíc uznaná jako přesčas. Ten pak
může vybrat například tak, že některý jiný den odejde z práce dříve. V rámci měsíčního sumáře na výpise
docházky se oba rozdíly automaticky mezi sebou započtou.

     

Import dat z terminálů umožňuje načíst časy příchodů a odchodů z mnoha typů identifikačních terminálů.
Na výše uvedeném obrázku je několik typů přímo uvedeno ve výběrové položce. U nich umí program sám
automaticky načíst í kódy přerušení, například pokud jde pracovník na uznávanou absenci.

     

Pokud máte jiný terminál, než jsou zde uvedené typy, zvolíte při importu položku BM-F7, která je univerzální.
Program umí komunikovat s většinou terminálů výrobce ZK-Teco (dříve ZK-Software), kterých je přes 100 typů.

Pokud časem zjistíte, že Vám jednoduché funkce Docházky Start přestávají stačit, lze pořídit plnohodnotný
docházkový systém Docházka 3000 a data ze stávajícího programu do nového vyexportovat jednoduše
kliknutím na tlačítko pro export na kartě zaměstnanců. Viz obrázek níže.

Přenese se kompletní seznam pracovníků, již načipovaná data příchodů, odchodů, absencí, průchodů atd.
Docházka 3000 umí podrobné nastavení pracovní doby pro různé skupiny zaměstnanců, směnný provoz, noční práce,
20 typů absencí, sledování zakázek, exporty do mezd či jiných systémů, automatický přenos dat z terminálů
po síťi LAN, převody přesčasů či nevyčerpaných dovolených, sledování nemocenských, bohaté možnosti nastavení
přestávek, proplácení stravného na služebních cestách, výjimky v započítávání docházky, přístup přes webové
rozhraní s možností velmi podrobného nastavení práv pro jednotlivé pracovníky, ukládání dat na SQL serverech,
automatické zálohy databáze, exporty do Excelu a dalších programů, sumární sestavy, hromadné tisky, napojení
na Cloud atd. atd.

     


Novinky

Verze 1.04 ze 4.2.2016
Výpis docházky lze pomocí nové zelené ikony v pravém horním rohu vyexportovat do .CSV souboru.

     

Ten lze poté načíst například v Excelu či jiném tabulkovém programu (Libre Office, Open Office) a poté
dále upravovat, tisknout a podobně.

     

Programu k fungování stačí 20MB paměti RAM. Lze jej tedy provozovat i na opravdu hodně starém počítači.
Nefunguje však na Windows 95 a starších. Na Windows 98 nebo Windows NT4 jej již provozovat lze.
Přesto však doporučujeme alespoň Windows 2000 nebo jakýkoli novější systém včetně Windows 10, případně operační
systém Linux či Apple Mac OS X. Úspěšně byla testována i funkčnost na operačním systému ReactOS verze 4 .

Update ze 17.3.2016
Byl doplněn nový svátek "Velký pátek" na 5 let dopředu. Takže jej již není nutné zadávat ručně.
Také limit počtu svátků byl zvýšen z původních 50 na dvojnásobek.

Verze 1.05 z 5.9.2016
Program si nyní pamatuje, jakého zaměstnance jste naposledy prohlíželi či editovali a v jakém období
(měsíc a rok). Takže když přecházíte z prohlížení docházky do editace, nabídne se k editaci ten pracovník
a období, kterého jste předtím prohlíželi. Funguje to i opačně, takže když někomu upravíte docházku a chcete
zkontrolovat výpočet v prohlížení, nepřepne se výběr na abecedně prvního pracovníka a aktuální měsíc jako
dříve, ale zobrazí se výpis toho zaměstnance (a období), kterého jste právě editovali.

Pokud chcete rychle zrušit předvýběr pracovníka a období, klikněte v Editaci na ikonu lupy vpravo:
     

Verze 1.06 z 9.11.2016
Verze obsahuje hlavně úpravy nutné pro funkci programu i na počítačích Apple s operačním systémem Mac OS X.
     

Verze 1.07 z 6.1.2017
Do programu byla přidaná podpora pro import dat z terminálu BM-F201 na bezkontaktní RFID karty a čipy.
Byla také úspěšně ověřena funkčnost na Windows 10 a Windows Serveru 2016.
     

Verze 1.08 z 23.11.2017
Na kartě nastavení pracovní doby přibylo nové zatržítko Přestávky, kterým lze nastavit, zda
má program v prohlížení docházky po každých 6 hodinách uznané součtové pracovní doby odečítat
půlhodinovou přestávku. Pokud vám tedy odečítání přestávek nevyhovuje, můžete je zde nově vypnout.
     

Verze 1.09 z 3.1.2018
V programu v horním menu přibyla vpravo nová položka Sestava. Umožňuje vytvoření sumární měsíční
výsledovky docházky, která obsahuje součtové údaje o odpracované době, fondech, přesčasech,
absencích a počtech dní přítomnosti na pracovišti za jednotlivé zaměstnance ve zvoleném měsíci
a roce.
Po kliknutí na záložku Sestava spustíte výpočet za aktuální měsíc tlačítkem Zobraz nahoře uprostřed
nebo přepnutím měsíce či roku v horní části pro výběr období. Tímto se spustí výpočet, který průběžně
zobrazuje načítaná data jednotlivých pracovníků v hlavní části okna. Výpočet lze případně zastavit
tlačítkem Stop, na které se změní původní tlačítko Zobraz po dobu trvání výpočtu.
     
Takto si tedy můžete rychle načíst sumární údaje o docházce jednotlivých pracovníků za zvolený měsíc.
Navíc v horní části uvidíte po doběhnutí výpočtu i součtové údaje za celou firmu (fialový řádek).
Sestavu je navíc možné vyexportovat pomocí pravé horní zelené ikony, kdy si uložíte exportní
datový .csv soubor, který lze poté otevřít například v Excelu, LibreOffice Calc a podobném tabulkovém
programu, provést případné úpravy a data například vytisknout či dále zpracovávat.
     
Zároveň byla úspěšně otestována funkčnost Docházky Start na novém linuxovém grafickém prostředí
Wayland a to konkrétně u linuxové distribuce Fedora 27. Vše funguje stejně dobře jako při použití X-Windows.  

Verze 1.10 z 5.1.2018
Do programu byla přidaná podpora pro import dat z terminálů BM-F108 a F8 na otisky prstů i bezkontaktní
RFID karty a čipy. Tento levný terminál je nyní dostupný i v našem eshopu a to jak samostatně, tak i v setu s SW.
     

Verze 1.11 z 21.3.2019
Byl opraven problém se zobrazováním hromadné sumární sestavy dostupné na záložce Sestava v horním menu, který se
projevoval u verze programu pro Apple Mac OS X. Ten se někdy projevoval tak, že když jste v průběhu výpočtu přepnuli
program na jinou záložku, výpočet se přerušil a sestava se nezobrazila kompletní. Dále byl vytvořen postup pro on-line
aktivaci programu, takže již není třeba čekat na reakci výrobce se zasláním licenčního čísla.

Verze 1.12 z 24.5.2019
Do programu byla přidaná podpora pro import dat z terminálů BM-F060 a A6 na otisky prstů.
Tento nejlevnější terminál je nyní dostupný i v našem eshopu a to jak samostatně, tak i v setu s SW.
     

Verze 1.13 z 27.9.2019
Program si na kartě "Import z terminálů" po spuštění importu uloží typ terminálu, takže jakmile budete
příště nahrávat data z terminálu, bude již předvybrán ten terminál, který jste minule zvolili. Není tedy
nutné při každém importu znovu nastavovat typ terminálu.

Verze 1.14 z 24.1.2020
Okno programu lze nyní zvětšovat nebo i maximalizovat přes celou obrazovku, takže pokud máte monitor s větším
rozlišením (např. Full HD), pohodlně se vám vejde docházka pracovníka za celý měsíc najednou na obrazovku.
Není tedy třeba pravým posuvníkem rolovat dolů na dny, která se nevešly do původního okna, jenž mělo ve starších
verzích pevnou velikost. Práce například s prohlížením či editací docházky je tedy výrazně pohodlnější.
     
Dále byly do programu doplněny svátky až do roku 2025. Jedná se zejména o Velikonoční pondělí a Velký pátek.
Tyto svátky tedy budou u nových instalací již předdefinovány a to na pět let dopředu, takže je nemusíte do programu
zadávat ručně.

  \ \   Program   / /  Stáhnout Terminály Ceník Kontakt

Docházkový systém Docházka Start se snadným ovládáním a importem dat z docházkových terminálů.