Zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů:
BM-Software, Poláček Petr, Němčičky 84, 691 07 Němčičky u Břeclavi
tel: 519 430 765, bmsoft@seznam.cz, IČO 75694808

Uchovávané informace
Identifikační a kontaktní údaje - zejména jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme z objednávky docházkového systému nebo jeho komponent, případně jejich aktualizací. Dále uchováváme informace o počtu licencí programu Docházka 3000. Tyto údaje získáváme z vlastní evidence.

Využití dat
Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:
1) plnění smlouvy - v souvislosti s objednávkou a dodáním zboží či programu
2) plnění právní povinnosti - sem patří evidence a zpracování účetních dokladů, kontroly FÚ a pod.
3) oprávněný zájem - především pro předání informací o aktualizacích programu Docházka 3000, legislativních změnách nebo při řešení požadavků s technickou podporou

Délka uchování dat
Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu, pro oprávněné zájmy pak 10 let od poslední aktualizace programu nebo kontaktu s technickou podporou.

Předávání dat
Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě (pro plnění právní povinnosti) a České poště (pro plnění smlouvy a oprávněné zájmy).

Další práva
Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.