Veřejná demoverze CZ (en)
Zde se můžete přihlásit, pokud je Vaše firma již zaregistrovaná.
Firma:
Heslo:
Běžný zaměstnanec heslo nevyplňuje.
Nezadávejte do demoverze žádné platné osobní údaje!
Pouze anonymizovaná data.

Registrace nové firmy
Pomocí následujícího tlačítka zdarma přidáte novou firmu.
Veřejná demoverze je určena k seznámení se systémem a všemi jeho funkcemi.
Nemá žádná omezení počtu pracovníků, pouze doba funkčnosti je 3 měsíce.

Než začnete s programem pracovat (zaregistrujete si firmu), projděte si nejprve tuto dokumentaci:
Administrátorská příručka - Seznamuje správce s nastavením programu, zadáním zaměstnanců atd. atd.
Uživatelská příručka - je určena pro zaměstnance, učí je zaznamenávat docházku, prohlížet si jí atd.
Videonávody - podrobné videonávody k programu a také instalaci terminálů.
EET zdarma - Pro malé firmy a živnostníky je součástí také modul evidence tržeb.